Aşgabadyň Dokma Toplumy
Habarlaşmak
Aşgabadyň Dokma Toplumy
Aşgabadyň Dokma Toplumy
Size 100% pagtadan taýýarlanan žakkard, sütükli hem-de nah mata önümleriniň birnäçe görnüşlerini hödürleýär